- تهران من - http://hometehran.com -

قزوین روز : خرد شدن اراضی مانعی بر سر راه توسعه کشاورزی کشور است

قزوین روز :

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور

خرد شدن اراضی مانعی بر سر راه توسعه کشاورزی کشور است

قزوین-ایرنا- مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور خرد شدن اراضی را مانعی بر سرراه توسعه کشاورزی دانست و گفت: ۵۲ درصد از بهره برداران بخش کشاورزی در زمین هایی با مساحت کمتر از دو هکتار به فعالیت خود می پردازند.

81963458-70521529.jpg

به گزارش ایرنا، حسین صفایی روز یکشنبه در دیدار با استاندار قزوین، کشاورزی کشور را دچار معضل خرده کاری دانست و اظهار کرد: تبدیل قطعه های بزرگ به کوچک و خرد شدن زمین های کشاورزی امکان جذب سرمایه گذاری، ورود و به کارگیری فناوری در آنها را گرفته است.
وی از افزایش خرد شدن زمین های کشاورزی کشور اظهار نگرانی کرد و ادامه داد: آمارهای غیررسمی مربوط به سرشماری سال گذشته از ادامه این روند حکایت دارد که این موضوع مانع از ایجاد و راه اندازی مجتمع های کشت و صنعت که نیازمند زمین با مساحت بالاست، دارد.
این مسئول با بیان اینکه بدون برخورداری از مالکیت یکپارچه زمین های کشاورزی بسیاری از طرح های توسعه مربوط به این بخش قابل اجرا نمی باشد، اضافه کرد: در یک دوره ۱۰ ساله بسیاری از زمین های کشاورزی از قطعات بزرگ به قطعات کوچک و کمتر از دو هکتار تبدیل شده اند.
صفایی با بیان اینکه کشاورزی کشور با قوانین تدوین شده دهه ۴۰ و ۵۰ مدیریت می شوند، یادآور شد: پس از این زمان شاهد تهیه و تصویب قانونی که ناظر بر مدیریت حوزه کشاورزی و اصلاح ساختارها در این بخش باشد، نبوده ایم.
وی با بیان اینکه براساس قوانین کشاورزی موجود در کشور از سه طریق سهامی زراعی، مجتمع های کشت و صنعت و تعاونی های تولید می توان فعالیت های این بخش را پیش برد، اظهار کرد: با وضعیت فعلی تنها می توان برروی گزینه سوم یعنی تعاونی های تولید تمرکز داشت.
مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور اضافه کرد: فعالیت به شکل سهامی زراعی نیز به دلیل تجربه های گذشته و لزوم واگذاری مالکیت زمین از سوی کشاورزان با مشکل روبرو است.
وی در پایان تقویت تعاونی های تولید را راهی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی کشور عنوان کرد.
۳۰۱۳/۸۰۵۴