"اخبار اجتماعی"

ما اصلاح‌طلبان باید بپذیریم تندروی‌هایی کردیم

ما اصلاح‌طلبان باید بپذیریم تندروی‌هایی کردیم رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: اشتباهات دولت اصلاحات را باید پذیرفت؛ من معتقدم که ما در دوران اصلاحات باکس‌های خالی و اشتباهاتی داشتیم، تندروی‌هایی کردیم که نتیجه‌اش سال ۸۴ پدید آمد.  صادق...